NOVO u Vršcu

Zdravstvena ustanova ,,Hirurgija Đorđev” bavi se dijagnostikom i lečenjem. Zasnovana je na dugogodišnjem iskustvu, sa posebnim usmerenošću na kvalitet rada i profesionalni odnos prema pacijentima. Visoko je specijalizovana ustanova sa iskusnim kadrom i kvalitetnom dijagnostičkom aparaturom. Pruža sve vrste usluga iz oblasti hirurgije i ostalih srodnih grana medicine.

Custodim vitam, qui custidim sanitatem.

Čuva život ko čuva zdravlje.